Kontakt

Wola Sp. z o.o.

ul. Długa 30
98-220 Zduńska Wola

Sekretariat

Tel.: +48 43 825 40 00

Sklep Internetowy

ul. Długa 30
98-220 Zduńska Wola

Tel.: +48 885 566 566

E-mail: sklep@e-wola.pl

Dział handlowy

ul. Długa 30
98-220 Zduńska Wola

Tel.: +48 43 825 40 50
Fax: +48 43 825 40 05

Dział Handlowy - Sieci

Tel.: +48 43 825 40 42

Dział eksportu

Tel.: +48 43 825 40 45

Napisz do nas

  • Administratorem Państwa danych osobowych jest FERAX Sp. z o.o. z siedzibą w Zduńskiej Woli przy ul. Szadkowskiej 4/6.
  • Z Inspektorem ochrony danych można kontaktować się pocztą tradycyjną na adres Administratora wskazany powyżej lub pocztą elektroniczną pod adresem e-mail: iod@gatta.pl.
  • Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji kontaktu z Państwem.
  • Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych będzie podjęcie niezbędnych działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO) lub uzasadniony prawnie interes Administratora jakim jest udzielenie odpowiedzi na zadane pytania (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  • Odbiorcami Państwa Danych mogą być podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi teleinformatyczne.
  • Okres przetwarzania danych osobowych dla celów kontaktu wynosi 1 rok chyba, że w związku z zapytaniem doszło w późniejszym czasie do zawarcia Umowy- wówczas przechowywane są do czasu upływów wskazanych dla danej Umowy (okresów przedawnienia lub okresów wynikających z przepisów podatkowych w zależności który okres jest dłuższy).
  • Posiadają Państwo dostęp do swoich danych osobowych, otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  • Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • Państwa Dane Osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.